فروشگاه>پروژه دانشگاهی>تحلیل خیز و فرکانس طبیعی یک ورق مستطیلی
تحلیل خیز و فرکانس طبیعی یک ورق مستطیلی-pic

تحلیل خیز و فرکانس طبیعی یک ورق مستطیلی

گروه : پروژه دانشگاهی
تاریخ ارسال : ۱۳۹۳/۷/۲۰
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 251 کیلوبایت
قیمت : 2000 تومان

در این پروژه تحت بارگذاری اعمال شده، مقدار و محل خیز ماکزیمم وهمچنین فرکانسهای طبیعی یک ورق مستطیلی بدست می آید. به دو انتهای ورق مستطیلی مورد نظر دو نیمدایره وصل شده است و به عنوان یک ورق یکپارچه مورد بررسی قرار می گیرد. در ضمن یک سوراخ دایروی شکل نیز در ورق ایجاد شده است.
تعریف مسئله به صورت زیر است:
مسئله ای که در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت یک ورق با شکل هندسی ارائه شده در شکل1 خواهد بود. در اینجا هدف آن است که محل خیز ماکزیمم و مقدار آن، محل تنش ماکزیمم و مقدار آن و همچنین فرکانس طبیعی ورق مزبور محاسبه شود. شکل هندسی، همانطور که از شکل1 پیدا است، به صورتی است که انگار دو نیمدایره به دو انتهای یک ورق مستطیلی متصل شده اند. به مرکز نقطه ای که فاصله آن از انتهای ورق برابر y است و روی محور تقارن ورق قرار دارد، سوراخ دایروی ای به شعاع r ایجاد شده است. در نقطه ای به فاصله x از همان انتها نیروی متمرکزی برابر F عمود بر صفحه وارد شده است. طول کل صفحه برابر L و شعاع انحنا قسمت های نیمدایره ای برابر R است. قسمتی از صفحه که پایین خط تقارن قرار دارد، به وسیله تکیه گاههای گیردار و قسمت بالایی آن به وسیله تکیه گاه مفصل دار مقید شده اند. همانطور که در پایین شکل نشان داده شده است، شعاع نیمدایره ها یک چهارم طول کل صفحه و شعاع سوراخ برابریک هشتم طول کل صفحه است.
برای هندسه ای که توضیحات آن در بالا و همچنین شکل مربوطه اش در پایین آمده است، با استفاده از نرم افزار ANSYS وطی مراحلی که در ادامه گفته خواهد شد، تحلیل عددی انجام خواهد گرفت. در ابتدای کار نوع المان، ثوابت هندسی و خصوصیات مواد انتخاب می شوند که در مورد آنها توضیحاتی ارائه خواهد شد. در مراحل بعدی مدل هندسی یا اجزای محدود ساخته شده، آن را مش بندی کرده و شرایط مرزی و بار وارد شده را بر آن اعمال می کنیم. بعد از انجام این مراحل نوبت به مرحله تحلیل می رسد. در مرحله تحلیل نیز مراحلی که در ادامه می آیند باید به ترتیب انجام شوند. نوع تحلیل انتخاب شده و با اعمال شرایط مرزی و اعمال بار، نوع حل گر را انتخاب و مسئله را حل می کنیم. در نهایت در قسمت پس پردازش نتایج بدست آمده را با استفاده از نمودارها و جداولی به نمایش خواهیم گذاشت.

بازدید: 566
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اینستاگرام ایران مدرس
فیس بوک ایران مدرس
آپارت ایران مدرس
لینکدین
تلگرام ایران مدرس